Ford с безплатна пътна помощ

Програма за лоялни клиенти

Ford SARA

БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ

Road assistance card
Всеки наш клиент с автомобил Ford на възраст над 2 години, считано от датата
на първата регистрация, може да получи карта за пътна помощ напълно безплатно.
За повече информация попитайте в най-близкия оторизиран
сервиз на Ford.

Blue oval