Домашно и недвижимо имущество

Защита на дома от непредсказуеми природни бедствия, кражби или пожар

Домашно имущество

Тази застраховка осигурява защита на имуществото на физически лица.
Обект на застраховка Домашно имущество са:

Недвижимо имущество:
• жилищни сгради;
• вилни сгради;
• стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.;
• съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.

Движимо имущество:
• общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;
• битови електроуреди;
• аудиовизуална и електронна техника;
• стопанско имущество – селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.;
• произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

 

Застраховката покрива загуби, причинени от:

• пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
• експлозия на съд под налягане;
• природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
• авария на ВиК;
• злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
• удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
• кражба чрез взлом;
• земетресение.

 

В комбинация с горепосочените покрития се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

• гражданска отговорност към трети лица;
• разходи за алтернативно настаняване;
• загуби на доход от наем.