ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015

МОТО-ПФОЕ СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА ISO 9001 и ISO 14001

От 10 септември 2002 г. Мото-Пфое ЕООД, официален представител на Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover за България, е сертифицирана за успешно разработена и внедрена "Система за управление на качеството" в съответствие със следните стандарти: "ISO 9001 ENISO 9001 BDS ISO 9001".

От 04 март 2013 г. компанията е сертифицирана и по стандарт ISO 14001.

Системата за управление на качеството и околната среда е приложима за Продажба на автомобили, резервни части, сервиз предоставяне на лизингови услуги и извършване на ГТП. Сертификацията е извършена от представителите на Lloyd's Register Quality Assurance за страната. Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на Мото-Пфое зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на българския автомобилен пазар. Това може да се постигне само с непрекъснато усъвършенстване, професионализъм в работата и предлагане на висококачествени услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания на пазара. Внедрената в Мото-Пфое Система за управление на качеството на работа и управление на околната среда на базата на ISO 9001 и ISO 14001 е безспорна гаранция за това.

 

 

ISO – “Международна организация по стандартизация” е световно обединение на национални органи по стандартизация. Правилният превод на стандарта ISO 9001 е “Система за Качествено Управление”, а на ISO 14001 е "Система за опазване на околната среда". Това означава такова управление, което гарантира на клиентите едно постоянно качество за определена цена на изделието/услугата, независимо от количеството и срока за изпълнение, защото фирмата трябва да притежава проверени машини и съоръжения, обучен персонал, проверени средства за измерване и съответна технология за изпълнение. Системата за опазване на околната среда означава предп-азване от замърсяване и оптимално използване на природните ресурси при извършване на дейността.