Лизинг

от Мото-Пфое

moto pfohe

Често задавани въпроси

Ако не намерите отговори на своите въпроси тук, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Нашият екип е готов да отговори.

Максималният лизингов период за финансов лизинг е 7 години за нови автомобили и 4 за автомобили втора употреба.За оперативен лизинг максималният срок е 5 години.

Минималната авансова вноска варира между 10 и 20% за нови автомобили и е 30% за автомобили втора употреба. Зависи от модела на автомобила, лизинговия период и избрания застраховател.

Да, предлагаме собствено финансиране, което ни дава възможност да сме максимално гъвкави в условията си.

Не, не дължите такса при кандидатстване. Стандартният срок за отговор е 48 часа, след представяне на необходимите документите.

Поръчител по лизинга може да се изисква в много редки случаи, например при новоучредена фирма или недостатъчен доход, деклариран от ФЛ.

Да, по всяко време от лизинговия период можете да изплатите изцяло или частично задълженията си. При частично погасяване и заявено желание от Ваша страна ще преизчислим погасителния план, като намалим главницата с авансово внесената сума.

До прехвърляне на собствеността техническото обслужване и ремонт на автомобила се извършватв оторизираните отсъответния производител на марката сервизи. Всяко изключение от това правило става само след изрично писмено съгласие на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ.

До приключване на лизинговия договор застраховките се сключват през застрахователен брокер "ПФОЕ АГЕНЦИЯ" и се заплащат към Застрахователя. Целим автомобилът да има максимална застрахователна защита, която задължително включва  “Пълно автокаско”, включително “Кражба” и “Грабеж”, “Гражданска отговорност” и “Застраховка на местата”.Застраховка “Пълно автокаско” може да бъде разсрочена до 4 вноски в рамките на една година.

Навременното плащане на застрахователните премии е отговорност на  ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, но в случай на забава ние имаме право да ги заплатим вместо Вас и да Ви фактурираме направения разход. Съответната застрахователна премия автоматично става дължима към Лизингодателя, за което ще Ви бъде издадено Уведомление за дължими плащания.