Пълно Автокаско

Пълно Автокаско осигурява най-добрата защита за автомобила

Пълно Автокаско осигурява най-добрата защита за автомобила

Застрахователното покритие за Вашето МПС включва следните потенциални опасности: пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Покрити рискове:

  • Пожар
  • Експлозия
  • Природни бедствия
  • Авария
  • Пътно-транспортно произшествие
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба или грабеж