Автоасистанс

Автоасистанс – Помощ за Вас при инцидент с автомобила Ви

Автоасистанс – Помощ за Вас при инцидент с автомобила Ви

Застраховката Автоасистанс Ви предлага няколко съществени услуги в случай на инцидент, ако пътувате с автомобила си. При настъпване на повреда или инцидент, застрахователната компания е осигурила телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката може да помогне с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случаите, когато не е възможно да продължите пътуването с автомобила си.