Volvo

Ние обновихме софтуера на вашето Volvo до последна версия. В съвременните автомобили има голям брой компютри, които контролират техните разнообразни системи. И точно както всички компютри, техният софтуер трябва да се обновява от време на време.

Volvo непрекъснато развива и подобрява софтуера на своите автомобили. Ние просто искаме Вашето Volvo да работи по най-добрия начин. Затова във всяко регулярно техническо обслужване е включено и безплатно обновяване на софтуера.

Безплатното обновяване на софтуера, част от Volvo Service 2.0, e една нова концепция за обслужване на автомобила. В нея се включват и предложение за алтернативен транспорт, безплатно външно измиване на автомобила, безплатен преглед на техническото състояние и персонален контакт със служител в сервиза.

 

Примери за функции или системи, които могат да бъдат оптимизирани чрез обновяване на софтуера, са:

  • Системата за контрол на климатичната инсталация например за идеално регулиране на температурата и въздушните потоци независимо от условията извън автомобила;
  • Оптимизация на работата на двигателя – например регулиране на гориво/въздушната смес за ефективно изгаряне;
  • Информация за водача – настройка на инструментите за сигурно, безопасно и акуратно подаване на информация;
  • Също така се обновява софтуера на централния електронен модул на автомобила, така както и на системите за пасивна безопасност.

 

*Някои настройки могат да изчезнат, например на часовника, навигацията, прибирането на страничните огледала и паметта на електрическите седалки.