Финансов лизинг

Дава Ви възможност да управлявате веднага мечтания автомобил без да влагате еднократно значителна сума.

Това е класическата схема за покупка на автомобил на кредит. Дава Ви възможност да управлявате веднага мечтания автомобил без да влагате еднократно значителна сума.

Заплащате авансова вноска, която варира в зависимост от избрания автомобил и Вашите възможности.
Останалата част от цената формира вашия кредит, който се олихвява в зависимост от срока на погасяване и валидните лизингови условия.
Олихвеният кредит се разделя на равни месечни вноски.


ПРЕДЛАГАМЕ ДВА ВАРИАНТА НА ФИНАНСИРАНЕ:


ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ


Придобивате бeзусловно собствеността върху автомобила в края на лизинговия период.
При предаване на автомобила Ви издаваме фактура за цялата стойност на автомобила (намалена с авансовата вноска) с включен ДДС.
ДДС е дължим веднага при издаване на фактурата, а главницата заплащате съгласно погасителен план.

В края на лизинговия период, след плащане на последната месечна вноска, собствеността на автомобила се прехвърля на Ваше име.


Какви са ползите?

  • Ставате собственик на автомобила.
  • Можете да разсрочите плащането, в зависимост от бюджета си (за някои модели до 84 месеца).
  • Изискват се минимални начални разходи.
  • Не се изискват поръчители.
  • Не се изисква учредяване на особен залог.
  • Можете да доплатите автомобила по всяко време, без да ви бъдат начислявани наказателни лихви.
  • Работите само с един човек - вашия търговски консултант.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ОПЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

При подписване на договор от този тип предварително се определя остатъчна стойност на актива. Тя е част от цената на автомобила, която не изплащате с месечните вноски.
В края на периода имате право на избор - да ни върнете автомобила или да заплатите  остатъчната стойност и придобиете собствеността.
ДДС се начислява и заплаща с всяка месечна вноска, съгласно погасителен план. (основна разлика)


Какви са ползите?

  • Включва всички ползи на Финансов лизинг със задължително придобиване на собственост
  • Дава възможност за формиране на по-ниски месечни вноски
  • Предварително определената остатъчна стойност Ви дава сигурност за минималната стойност на актива в края на периода