Контакти лизинг

Списък с телефони и e-mail адреси на служители в Дирекция “Лизинг и вземания”.

Служител

Компетенция

Телефон

e-mail

Галина Касабова

 • Справки относно задължения на клиенти.

 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.

 • Контрол по суброгациите.

029842221

Galina@motopfohe.bg

Даниела Лозанова

 • Справки относно задължения на клиенти.

 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.

 • Контрол по суброгациите.

029842254

D.Lozanova@motopfohe.bg 

Рени Найденова

 • Справки относно задължения на клиенти.

 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.

 • Справки по задължения на Лизингополучатели към сервиза.

 • Освобождаване на автомобили, задържани поради задължения по лизингови вноски или сервиз.

029842312

R.Naidenova@motopfohe.bg

Надя Мадова

 • Актуализиране на информация относно контакти с клиенти.

 • Прозвъняване клиенти за задължения.

 • Архив.

 • Справки за задължения.

029842394

N.Gencheva@motopfohe.bg

Милена Златанова

 • Закриване на плащания.

 • Въпроси по задължения по договори.

 • Оформяне на досиета за автомобили.

029842333

 M.Zlatanova@motopfohe.bg

Павлина Абаджиева

 • Закриване на плащания.

 • Въпроси по задължения по договори.

 • Оформяне на досиета за автомобили.

029842397

P.Abadjieva@motopfohe.bg

Цветанка Генчева

 • Архив.

 • Справки за задължения.

 • Плащане на данъци.

029842256

C.Gencheva@motopfohe.bg

Бисерка Иванова

 • Първоначалната регистрация.

 • Издаване на фактури.

 • Оформяне на досиета за нови автомобили.

029842360

B.Ivanova@motopfohe.bg

Христина Рашкова

 • Първоначалната регистрация.

 • Издаване на фактури.

 • Оформяне на досиета за нови автомобили.

029842359

H.Rashkova@motopfohe.bg

Веселина Костова

 • ЦКР/БНБ

 • Споразумения

 • Сервиз

029842420

V.Kostova@motopfohe.bg

Илияна Ицкова

 • Актуализиране на информация относно контакти с клиенти.

 • Прозвъняване клиенти за задължения.

 • Архив.

 • Справки за задължения.

029842247

Iliana.Ickova@motopfohe.bg