• Ford
 • Volvo
 • Jaguar
 • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Удължена гаранция за 6-та и 7-ма година

Какво се покрива от гаранцията и как да предявим претенцията си

Покритие на удължената гаранция за 6-та и 7-ма година от възрастта на автомобила

Ниво на покритие – AMAE (Всички механични и електрически компоненти)

Покрити компоненти: ВСИЧКИ МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ на автомобила, съгласно неговата заводска спецификация, с изключение на тези, изброени по-долу.

Изключения

Удължената гаранция за 6-та и 7-ма година от възрастта на автомобила е продължение на предходната Удължена гаранция. Всички ограничения от предходната Удължена гаранция, относно покритите компоненти, остават валидни и в гаранцията за 6-та и 7-ма година.

Каросерия, боя, екстериор, проникване на вода, всякакви видове стъкла, огледала, елементи от интериора, системи за забавление и комуникация, навигационни системи, електрическо осветление, всякакви електрически лампи, акумулаторни батерии, изпускателна система, дистанционно управление, джанти и гуми. Компоненти, подлежащи на нормално износване/периодична смяна включително, но не ограничено до: запалителни свещи, кабели, подгревни свещи, спирачни дискове и накладки, пера чистачки, жила, тръбопроводи, маркучи, електрически инсталации, кабелни снопове, ремъци, карбонизирани, изгорели, пробити и заседнали клапани, съединител. Всякакви регулировки и почистване на компоненти като горивопроводи, филтри, карбуратори и помпи.

Покрити са също следните компоненти

Уплътнения

Преден семеринг колянов вал, семеринг разпределителен вал, заден семеринг предавателна кутия, семеринги полувалове, семеринг на пиньона на диференциала, както и други маслени уплътнения и гарнитури, които трябва да бъдат сменени в резултат на демонтаж или разглобяване на двигателя, предавателната кутия или диференциала или някой друг покрит компонент, са покрити.

Корпус

Ако повредата на някой от застрахованите компоненти резултира в повреда на корпуса на двигателя, предавателната кутия или диференциала, последните също ще бъдат покрити.

Консумативи

Консумативи като масла, филтри и антифриз се покриват, ако подмяната им е необходима като пряк резултат от механична повреда на покрит компонент.

Предявяване на гаранционна претенция

Ако установите симптом за неизправност, закарайте автомобила си в оторизиран сервиз на Мото-Пфое и съобщете на приемчика, че имате гаранция. Опишете симптома колкото може по-подробно. Ще трябва да представите Вашия сертификат за покритие. Всички ремонти, които се извършват по тази гаранция, трябва да бъдат извършени в оторизиран от МОТО-ПФОЕ сервиз.

Може да се наложи да заплатите някой ремонт до уточняване на подробностите по Вашето покритие, след което сумата за ремонта ще Ви бъде възтановена, ако Вашата претенция е основателна. В някои случаи ремонтът може да започне едва след предварително одобрение.

Настоящата гаранция покрива дефекта на компонент, довел до внезапно спиране на неговата функционалност по причина, различна от нормално износване или небрежност. Компонентите, които дефектират в резултат на нормалното им износване във времето или изминатите километри, както и в резултат на лоши пътни условия, не се покриват от тази гаранция. Дефекти, причинени от прегряване, също не са обект на гаранция.

 

Пътуване в чужбина

Сертификатът е валиден до 60 (шестдесет) дни на година (за всяка полица) за пътуване в континентална Европа. При извършване на ремонт в чужбина изисквайте копие от ремонтната поръчка и фактура, доказващи извършената работа (разходи за вложения труд и материали) и идентифициращи автомобила по неговия идентификационен номер, момента на извършване на ремонта (дата и пробег в километри). Вашият дилър няма да плати повече от локалния еквивалент за труд и резервни части.

Важно: Разходите Ви няма да бъдат възстановени, ако ремонтът не е покрит от удължената гаранция.

Прехвърляне на Удължената гаранция

Покритието по Удължената гаранция остава с автомобила като допълнителна полза за новия собственик в случй на продажба. За целта трябва да предадете цялата документация  за удължената гаранция на новия собственик и той трябва незабавно да уведоми дилъра си за промяната в собствеността и да заплати минимална такса от 30 (тридесет) евро или левовата им равностойност по курс на БНБ за прехвърлянето на гаранцията.

Условия за валидност

Няма ограничение за броя и стойността на ремонтите, които могата да бъдат извършени на автомобила през периода на гаранцията.

Важно: Вашата удължена гаранция ще бъде валидна само, ако автомобилът Ви е бил поддържан (се обслужва) в оторизираната мрежа на МОТО-ПФОЕ и при условие, че са спазени всички изисквания на производителя относно сервизирането му.

Максимално допустимите отклонения са 1 (един) месец или 1500 (хиляда и петстотин) км. от датата и километрите, посочени в сервизния план за техническо обслужване.

Сервизната книжка трябва да се попълва и подпечатва при всяко обслужване.

Неизпълнението на горните  условия прави гаранцията нищожна!

Добре би било да съхранявате всички сервизни фактури. Това е доказателство, че автомобилът Ви е бил обслужван в сервиз, оторизиран от МОТО-ПФОЕ.

Няма да бъдат покрити повреди, настъпили вследствие на:

 • Небрежност.
 • Корозия.
 • Чужди части, поставяни във или върху такива в автомобила.
 • Повреди от прегряване, причинено от покрита или непокрита част.
 • Замръзване.
 • Вандализъм.
 • Повреда от части, непокрити от тази гаранция или последващи от тях повреди или повреди в части, които са причинени от нея, но не са покрити от полицата.
 • Проникване на вода или наводняване.
 • Неправилно монтирани части.
 • Пожар или пътно-транспортни произшествия, независимо дали са застраховани с автомобилна застраховка или подобна полица. Щети върху други хора или физически увреждания.

Тази гаранция не важи за автомобили, използвани за:

 • Автомобили, ползвани за обучение
 • Такси
 • Спортни състезания и тестове
 • Автомобили с хардуерни и софтуерни модификации, неоторизирани от производителя.