• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Въпроси и отговори

Кои са задължителните застраховки за лизинговите автомобили и кой ги сключва?

До приключване на лизинговия договор застраховките се сключват през застрахователен брокер "ПФОЕ АГЕНЦИЯ" и се заплащат към Застрахователя. Целим автомобилът да има максимална застрахователна защита, която задължително включва  “Пълно автокаско”, включително “Кражба” и “Грабеж”, “Гражданска отговорност” и “Застраховка на местата”.Застраховка “Пълно автокаско” може да бъде разсрочена до 4 вноски в рамките на една година.

Какво ще стане, ако пропусна да платя застрахователната премия?

Навременното плащане на застрахователните премии е отговорност на  ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, но в случай на забава ние имаме право да ги заплатим вместо Вас и да Ви фактурираме направения разход. Съответната застрахователна премия автоматично става дължима към Лизингодателя, за което ще Ви бъде издадено Уведомление за дължими плащания.