• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

СПЕСТЕТЕ 20% С АВТОМОБИЛ НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Автомобилът не е лукс, а средство за придвижване гласи едно от гениалните прозрения на Остап Бендер, симпатичния герой на Илф и Петров от „12-те стола” и „Златния телец”. Вече над 20 години, от самото начало на свободния пазар на автомобили у нас, вносителите се опитваме да докажем, че при фирменото ползване той е и средство за производство. И понеже по дефиниция държавата трябва да насърчава бизнеса, покупката на автомобили би следвало да се ползва в максимални степен и размер от данъчни облекчения.

Вече е факт – от 1 януари 2013 г. една дългоочаквана стъпка на законодателите ще е в помощ на бизнеса. Отпадна ограничението регистрирани по ДДС фирми да ползват данъчен кредит при наем на леки автомобили - оперативен лизинг. Това означава, че автомобилът става с 20% по-евтин за тях. Нещо повече, ДДС-кредитът се простира и върху разходите за поддръжката и експлоатацията на наетия автомобил – гориво, сервиз, резервни части, комплектовка, смазочни материали. Така оперативният лизинг на автомобил, освен че се признава за фирмен разход и като такъв намалява корпоративния данък, вече е и начин за ползване на ДДС-кредит. Наистина сериозно облекчение и реална полза за бизнеса е и възможността за 20% по-евтини поддръжка и гориво! В допълнение - отпадналите ограничения се отнасят с равна сила за оперативно лизинговане, както на нов, така и на употребяван автомобил и по този начин се поощрява дейността не само на големи, но и на средни, и на малки предприятия. Действието на новото изменение в закона по ДДС на практика се разпростира и по-далеч, предоставяйки сериозна възможност за обновяване на застаряващия в България автопарк, а с това представлява косвено и ефективна грижа за по-здрава и по-спокойна природна среда, по-малко вредни емисии, прах в градовете, алергии и болести за хората.

ДА ИЗЯСНИМ ПОНЯТИЯТА

Оперативният лизинг е наемно отношение, което не завършва с покупко-продажба. През срока на действие на договор за оперативен лизинг лизингополучателят заплаща месечни вноски за ползването на вещта. Собственик на оперативно лизингования автомобил е лизингодателят, като той остава такъв и след изтичане на договорения срок. Разходите при оперативния лизинг включват наем на автомобила, регистрация в КАТ, застраховка, данъци и такси.

Оперативният лизинг представлява безрискова инвестиция, гарантираща мобилност с винаги модерни и изправни автомобили. Това е изключително гъвкаво решение за индивидуалните нужди и изисквания, предоставящо прозрачност и предвидимост при планиране на разходите и възможност за сериозни данъчни облекчения.

ВАШИТЕ ПОЛЗИ

При оперативен лизинг освобождавате средства заради първоначалната по-ниска инвестиция, планирате дългосрочно разходите си с фиксиранатa месечна лизингова вноска, намалявате фирмените данъци като приспадате лизинговите вноски от облагаемия приход, отчитате месечната вноска като разход и с това не натоварвате кредитното досие на дружеството, сега вече – ползвате ДДС кредит за цялостната експлоатация на автомобила, включително върху горивото. Така облекчените баланси на компанията работят изцяло във Ваша полза. Непридобиването на собственост върху автомобила в края на периода Ви освобождава от грижата за вторичната му реализация и дава възможност за по-често обновяване на автопарка си.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промяната в закона за ДДС, която влиза в сила от 1 януари 2013 г. е добър старт на новата финансова година – това е реална възможност и сериозно предимство за компаниите, регистрирани по ДДС, свързана с шанс за обновяване на наличния автопарк при изключително облекчени условия. Струва си да помислите и обсъдите с финансовия си консултант. На практика това е нов шанс за бизнеса Ви.

назад към всички