• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

Село Кладница – язовир Студена

Трип на сп. 1 с новото Volvo S 60

Въпреки дъжда от предишната нощ сутринта обещава тежка жега. Архитект Георги Кътов пристига, свеж и бодър, заедно с жена си Вяра.

Маршрутът, който ще изпробваме, напълно покрива изискването за най-крат­ко време да се стигне планина, възмож­ност за ходене/неекстремно катерене, до­бро място за обяд, място с гледки, трева, евентуално река/вода, и всичко това да се случи за не повече от 5 часа.

Преди да седне на предната лява седал­ка, Георги хвърля едно око към паркирано­то изцяло ново Volvo S60, а с двете ведна­га фиксира и отбелязва, като че ли само за себе си, смелата и агресивна предница на колата, уголемената емблема и по-заостре­ните фарове. Секунди по-късно се мятаме във Volvo-то с вишнев цвят и от трите режима на движение – Comfort, Sport и Advanced – архитектът избира втория, и така отпрашваме в посока Княжево. Вече сме на Shell-Драгичево, завой наляво, и трипът ни е започнал. Няма как да не бъде забелязана. Табела, на която пише Delta Hill, не може да не събуди любопитство. Подобно нещо не бива да се подминава, и без капка колебание правим малко отклоне­ние от маршрута си и хващаме пътя към хълма Делта.

Следваща цел: село Кладница. Стиг­нали веднъж до него, вече се намираме в южните поли на Витоша и най-красивия изходен пункт за навлизане в планината и маршрутите й.

Пекът вече е непоносим, но спасение­то дебне в колата: не само заради хладния въздух, но и заради успокояващите хладни форми на интериора й с повтарящи се асиметрични елементи и контрастиращи материали, като меките панели в тъмни фонове с вградени светли алуминиеви де­тайли. Така хладно и плавно се отправяме към хижа Селимица. Паркираме и новото Volvo S60 съвсем естествено застива в пейзажа с борове и морени.

На Вяра не й се помръдва - ,,бих пре­карала живота си на тази мека и удобна кожена седалка!...”, но май гладът надделява. Стълбище от витошки гранитни бло­кове тържествено ни отвежда към хижа Селимица. Надеждите са за хубава храна и хубава планинска разходка. Сбъднаха се. Хи­жарят, без следа от сервилното балканту­ристко поведение, се държи с вежливост­та и гостоприемството на стар ханджия. Храната му е на ниво, няма кладници, но ни обясни, че всъщност името Кладница идва не от гъбата, а от нещо доста по-различ­но: кланица.

Заговаряме се за автомобилното изло­жение в Женева, където е била покaзана и колата, с която днес пътуваме. “Веднага ме впечатли дизайнът”, казва Георги. Освен ултимативния дизайн и функцио­налност обаче, изцяло новото Vovlo S60 предлага и едно напълно ново усещане при управлението на автомобила, което може да бъде определено много точно с една дума: удоволствие.

Взимането на решение да влезеш в територия под забрана най-често идва в резултат на вдигнат адреналин. Такъв беше случаят с язовир Студена. Посреща ни оба­че една вдигната бариера, която направо си казваше Welcome!, празен импровизиран вариант на КПП, и текст, който гласи, че е забранено къпането, замърсяването и из­общо – дерибействането. А намеренията са напълно невинни – да видим язовира.

Освен всички познати системи за сигурност, изцяло новото Volvo S60 при­тежава още една революционна за автомо­билната индустрия – Pedestrian Detection. Радар и камера предупреждават водача, ако пешеходец изскочи внезапно на пътя им. Ако шофьорът не реагира навреме при скорост до 35 км/ч, системата Pedestrian Detection задейства автоматично спирач­ките на автомобила. Радарите се оказаха още по-чувствителни и реагираха на всеки изскочил храст или вейка по тесния път.

А рискът да се види язовир Студена, се сведе до няколкото минути мълчание... и забравяне на градската действителност.
назад към всички