• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

С LAND ROVER в защита на ловния сокол в България

Започва третият сезон от подпомагането в България на световно застрашения ловен сокол чрез поставяне на изкуствени гнездилки. Целенасоченото ограбване на яйцата и малките на дивата птица от гнездата в дивата природа за нуждите на соколарството са я довели до прага на изчезването й не само от нашата страна, но и в цялата й област на разпространение. Затова и ловният сокол е вписан в Световната Червена книга като една от най-застрашените от изчезване птици на Земята.

Специалните метални гнездилки се монтират по стълбове от високоволтовата мрежа от представители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), съвместно с Електроенергиен системен оператор ЕАД – предприеятие в системата на Националната електрическа компания. От 2008 г. специалната операция се финансира от БиБиСи, а през 2009 г. към нея се присъедини и Европейската комисия чрез първия проект на програмата Лайф+ в България. Изкуствените гнездилки по стълбовете, защитавани от 400 000 волта напрежение, са едва ли не последната надежда за спасяване на рядката птица във фауната на България.

В Унгария с помощта на изкуствени гнездилки и системни природозащитни мерки броят на двойките от 30-тина е увеличен на повече от 200! Именно „унгарския опит” се опитват да повторят в България природозащитниците от БДЗП. Стратегията им се опира и на факта, че младите унгарски ловни соколи, след напускането на гнездата си достигат редовно до България. Това категорично се доказва от 4 снабдени със сателитни предаватели млади унгарски ловни соколи, посетили нашата страна само през 2008 и 2009 г., като единият от тях е пребивавал повече от месец в района на гр. Кубрат. Надеждата е унгарските соколи, които не могат да се размножават по родните си места, защото те се обитават от родителите им, да „припознаят” като свои същите гнездилки на българска земя. Разбира се, има още много условия – да си намерят тук подходящ брачен партньор, да си”харесат” околността, да намерят в нея достатъчно лалугери, полевки и други гризачи, които са основната им храна и т.н. И най-вече – да няма бракониери, отровни примамки и други опасности за съществуването им. За осигуряването на някои и от тези условия упорито работят природозащитниците, заедно с местните власти, Министерството на околната среда и водите и РИОСВ, горските служби, дори с Гранична полиция и други подразделения на МВР.

В работата си по спасяването на редкия вид за фауната на страната са включени и два автомобила Land Rover Discovery , които се проявяват като изключително надеждни в трудните условия на планински или други много лоши пътища, в преодоляването на реки и всякакви препятствия към най-спокойното място за плашливите птици. С помощта си за поддържането им в добра форма „Мото-Пфое” също допринася за опазването на ловния сокол. За да могат и децата ни да се наслаждават на величествения силует на тайнствената птица
назад към всички