• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

Проекти за опазване на природното и културно наследство ще се финансират от Мото-Пфое

В ход е 13-ото издание на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за опазване на природното и културно наследство в България.

Програмата подкрепя финансово и с разгласа индивидуални и колективни усилия за опазване и развитие на българската национална уникалност и идентичност.

Могат да участват всякакъв вид инициативи в областта на екологията и културата. Целта им може да е опазване флората и фауната на България, природната чистота и многообразие, намаление потреблението на природни ресурси, разработване и внедряване на екоинженерни технологии, както и проекти в сферата на живата култура, или на културно-историческите ни ценности. Ако се занимавате с такива благородни каузи, Вие може да сте нашият кандидат. Важно условие е проектът Ви да е с активно действие през 2010 година, без да е в идейна фаза, или вече да е завършен. Могат да участват също така детски и младежки инициативи, чиито авторите са на възраст до 18 години. В този случай се изисква осъществяването им да е под ръководството на пълнолетни лица.

Наградният фонд за 13-ото издание на Дарителската програма на Мото-Пфое е 20 000 лв. Победителят получава минимум 10 000 лв, като може да се определят още до две награди.

Категориите на Дарителската програма са две:

1. Опазване на природната среда

2. Съхраняване на културното наследство

Оценката извършва независимо, 7-членно експертно жури с председател Дончо Цончев и членове – д-р Петър Янков, Председател на Дружеството за защита на птиците в България, Боян Милушев, Парламентарен секретар в Министерство на културата, Недялка Илиева, Началник отдел „Стратегии и програми за околната среда” в Министерство на околната среда и водите, Александър Трингов, Началник отдел „Образователна среда в Министерство на науката, младежта и образованието, Веселина Кавръкова – програмен ръководител на WWF Дунавско-Карпатска програма за България.

Регламентът и формулярът за участие могат да се изтеглят тук . Документите за участие (формуляр-заявка, подробно описание на проекта, визуални материали) се изпращат на адрес: 1360 София, ж.к Люлин, бул. „Сливница” 444, Мото-Пфое ЕООД, За Дарителската програма.

Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2010 г. (важи датата на пощенското клеймо или на входящия номер, ако е доставено лично)

Ще бъдат приемани единствено проекти, съобразени с гореизложените правила и изисквания.

За допълнителна информация:

Тел. (02) 9842 273, 9842 301; contacts@motopfohe.bg ,

На всички участници пожелаваме УСПЕХ!

назад към всички