• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

Национален победител в Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за опазване на природното и културно наследство 2010 г.

За 13-и път МОТО-ПФОЕ финансира проекти за опазване на природното многообразие и културно-историческата идентичност на страната ни.

Проектът на Националния исторически музей, Тракийска владетелска резиденция на връх „Кози грамади” край с. Старосел, община Хисаря, с автор Д-р Иван Христов е фаворит на журито в настоящото издание на Дарителската програма. Архeологическият обект от тракийската епоха на Одриската династия – Аматох II (359-352 г. пр. Хр.) и Терес II (352 – 341 г. пр. Хр.) се намира край с. Старосел. Oткрит през 2005 г. от сътрудници на НИМ, това е единственият паметник от тази епоха в Югоизточна Европа. Целта на проекта е продължаване на проучванията, опазването и социализацията на обекта, за да стане достъпен обект за културен туризъм, заедно с тракийския култов център, открит от д-р Георги Китов и екипа на ТЕМП. Проектът на д-р Иван Христов и екипа на НИМ получава голямата награда от 10 000 лв., почетен плакет и диплом на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за 2010 г.

През 2010 г. в програмата се включиха общо 79 проекта от цялата страна, в двете категории – опазване на околната среда (34 участници) и културно наследство (45 участници). По преценка на журито, освен националния победител, бяха определени и две поощрения. Наградите се връчиха на победителите на 27.05.2010 г. по време на официална церемония в Софийска Градска Художествена Галерия.

Основна цел на Дарителската програма винаги е бил стремежът, освен финансово, тя да подкрепи с разгласа усилията на множество институции, колективи и индивиди да съхранят националната ни уникалност и идентичност.

В изданието на Дарителската програма за 2010-а функциите на дългогодишния председател на журито, известния публицист и общественик Дончо Цончев, по негова изрична молбя, бяха временно изпълнявани от заместник-председателя, д-р Петър Янков – председател на Дружеството за защита на птиците. Членове на журито бяха още: г-н Боян Милушев – парламентарен секретар на Министерство на културата, г-н Христо Стоев – старши експерт „Стратегии и програми за околната среда” в Министерството на околната среда и водите и г-жа Ива Братанова – Маркетинг и набиране на фондове във WWF България. Независими наблюдатели на журирането бяха представители на сп. National Geographic България.

Поощрения в размер на 5 000 лева и почетен плакет получиха следните два проекта:

Изграждане на център за размножаване на сухоземни костенурки край град Драгоман – Сдружение за дива природа „Балкани”, автор Марта Димитрова. Целта на бъдещия Център е да подпомогне размножаването и с това да възстанови популацията и опази местния генотип от вида на сухоземната шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) в Драгоманско-Калотинския район, а в дългосрочен план – да промени отношението на местните хора, младежите и децата към опазването на природата, на уникалните видове от фауната и флората в региона.

„Девойко мари юбава” – ССУ с ДГ за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев”, София, автор – Севделина Джонгарска. По специфичен начин се интерпретира културното ни наследство – песни, танци, обреди, обичаи, ритуали – за да се създаде стабилна връзка между поколенията, да се съхрани и популяризира чрез концерти и изложби по света българското народно творчество в цялото му великолепие и многообразие. В проекта участват общо 511 деца с увреден слух, които са изпълнители в концертите, както и участват в събирането на етнографски данни.

Всички проекти-кандидати в Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство през 2010 г. получават почетен диплом.

Следващото издание на програмата ще бъде през 2012 г., като проекти ще могат да подават заявки за участие в него още през 2011 г, след като бъде обявен официално стартът на сесията от страна на организаторите от Мото-Пфое.

Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за опазване на природното и културно наследство в България е наследник и приемник на Програмата на Ford Motor Company, както и на Европейските награди „Хенри Форд”, които, в сътрудничество с ЮНЕСКО и Съвета на Европа финансираха проекти за опазване на редки и застрашени видове на флората и фауната и съхраняване на на културното наследство на Стария континент в продължение на 20 години, до 2005 г. Оттогава насам в България Програмата изцяло се финансира от МОТО-ПФОЕ и запазва своята насоченост. Първото издание за България е през 1996г. Досега Програмата има 760 представени проекта, от които 60 са наградени с общо 188 000 лв.

назад към всички