• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

Изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС /Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г, бр.94 от 30.11.2012 г. В сила от 30.11.2012 година/ Фирма "МОТО-ПФОЕ" ЕООД съобщава на засегнатото население, че e Изготвена информация за преценяване необходимостта от ОВОС към Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник (шахтов кладенец) в УПИс идентификатор № 07079.2.1982, м. Под шосето, гр. Бургасс ЕКАТТЕ 07079, с цел захранване клетките на автомивка, поливане на зелените площи през летния сезон, за измиване на паркингаи оросяване ".

Изготвена та информация за преценяване необходимостта от ОВОС към Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъд е разгледан а всеки работен ден в офиса на фирма "МОТО-ПФОЕ" ЕООД в гр. София 1360, р-н Люлин; бул. Сливница No 444 за период от 14 дни считано от 22.08.2014 година.

За контакти: Валери Спасов Ашминов , тел: 0878 444 396

Писмени становища и мнения се приемат в офиса на фирма "МОТО-ПФОЕ" ЕООД в гр. София 1360, р-н Люлин; бул. Сливница No 444 e-mail: N.Serafimova@ford.bg , Телефон: 9 842 202, факс 9 842 233

публикувано: 22.08 .2014 г.

назад към всички