• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

Изцяло новото Volvo XC90 гарантира чист въздух в купето

Моделът дебютира с усъвършенстван мултифилтър, който подобрява качеството на въздуха.

С въвеждането на по-голям и по-ефективен мултифилтър в купето, Volvo Cars продължава да усъвършенства своята CleanZone програма. Тя контролира качеството на въздуха в купето и създава по-добра среда за шофиране чрез иновативни решения за подобрено благосъстояние и здраве. Водачите могат да дишат по-леко, тъй като повечето микроскопични, опасни "фини прахови" частици вече не могат да попаднат вътре в автомобила.
Мултифилтърът е разработен специално за SPA платформата на Volvo Cars и се появява за първи път в изцяло новото XC90. Той се отличава с по-големи размери и по-добро улавяне на повече частици и полени, както и със слой активен въглен, който ефективно отстранява множество замърсители, които могат да повлияят неблагоприятно върху здравето на водача.
Резултатите са впечатляващи. В автомобил, оборудван с новия подобрен мултифилтър, количеството „фини прахови“ частици с големина под 0,4 μm може да е с до 70% по-малко от това в автомобил без филтър, според данните от стандартизирано изпитване на състава на въздуха. Това е значително подобрение, като се имат предвид резултатите от изследвания, които показват, че прахови частици с големина под 10 µm могат да причинят редица здравословни проблеми, включително затруднено дишане и белодробни инфекции.
„До 45 процента от населението на съвременното индустриализирано общество страда от някаква форма на алергия или свръхчувствителност. Над 10 процента страдат от астма. Във Volvo нашият ангажимент към безопасността далеч надхвърля предпазните колани и въздушните възглавници. Нашата цел е да направим всяка минута, която вие и семейството ви прекарвате в автомобил Volvo, възможно най-безопасна. Това включва и дишането“, казва Петер Мертенс, Старши вицепрезидент в отдела за развойна и изследователска дейност. „С този филтър, ние сме в челните редици в индустрията по отношение на отделяне на частиците“, допълва той.
Филтърът е един елемент от свръхмодерната система на Volvo за качество на вътрешния въздух IAQS. Друг елемент е сензорът, който следи входящия въздух за наличие на вредни вещества. Ако нивото на вредни вещества стане твърде високо (като например при шофиране в тунел), въздуховодите на автомобила автоматично се затварят. В комбинация мултифилтърът и сензорът не позволяват навлизането в автомобила на вредни и дразнещи полени, включително: Азотни оксиди; Въглеводороди; Приземен озон; Газове и неприятни миризми.


Подходът CleanZone


Филтрирането на външния въздух е само половината от холистичния подход на системата CleanZone за подобряване средата на водача. Другата половина - свеждането до минимум на вредните емисии вътре в автомобила, е също толкова важна. И Volvo Cars има серия внедрени програми за постигане на това.
Водачите например оценяват високо това, че когато отключат автомобила си с дистанционното управление, системата за дистанционна вентилация на купето автоматично изпуска навън вътрешния въздух в рамките на минута, като пречиства купето от миризми и емисии преди водачът да влезе в автомобила. Но всъщност работата по минимизирането на вътрешните емисии започва много преди самото производство на автомобилите със стриктен контрол върху веществата, които могат да бъдат използвани в интериора. И Volvo Cars е водеща компания в индустрията с преминаването към нови, по-малко токсични материали с по-малко вредни добавки.
Volvo Cars прилага и строга програма за тестове, за да следи и контролира емисиите. Тя включва оценки от екипа на Volvo Cars по миризми, чиито членове трябва да помиришат различни предмети, за да определят дали тяхната миризма е приемлива или твърде силна. Това, което означава „мирис на нов автомобил“ са всъщност ниски нива на емисии от материалите. Нивата не представляват опасност, но в горещи дни могат да се получат концентрации, които дразнят свръхчувствителните хора.
Друг аспект от програмата е тестът за симулиране на слънчева светлина, при който автомобилът се нагрява, докато вътрешността му достигне температура от 65ºC, което е симулация на паркиране на слънце в горещ летен ден. След това се измерва общото количество емисии на летливи органични съединения (TVOCs) и алдехиди. Volvo има много строго ограничение за TVOCs, тъй като високите нива на тези емисии във въздуха вътре в автомобила могат да причинят главоболие, гадене и замаяност и могат да отключат астма. Количеството на алдехиди също е ограничено, тъй като те, особено формалдехидът, могат да причинят както респираторни, така и контактни алергии. Никелът - друг източник на контактни алергии, когато се освобождава от метални повърхности, също е сведен до минимум.
С фокуса си върху здравето и благоденствието, CleanZone представя духът на подхода към работата на Volvo Cars, в основа на който е грижата за човека. Това е подход, който е напълно в синхрон със съвременното светоусещане: потребителите навсякъде по света осъзнават все повече как качеството на въздуха може да влияе на здравето и изискват по-чист въздух вътре в своите автомобили. В това отношение Volvo несъмнено е сред лидерите.

назад към всички