• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Новини

20 000 лева за опазване на природното и културно наследство в Дарителската програма на Мото-Пфое, сезон 2016 До 18 ноември се приемат проекти - кандидати

Проекти и инициативи за съхранение на природното многообразие и културно-историческата идентичност на страната ни могат да кандидатстват за финансиране в поредното издание на Дарителската програма на Мото-Пфое. От 1996 г. насам програмата подпомага и популяризира  проекти в етап на реализация. Ежегодно конкурсът подкрепя усилията на колективи и частни лица, които се грижат за околната среда и природните ресурси, за културната съкровищница и националната памет. Основната цел на програмата е да насърчи социалната ангажираност в двете важни направления – екология и култура, като целенасочено поощрява също детско и младежко участие.

Кандидатстването в Дарителската програма е изключително лесно – попълнен кратък формуляр с целево описание на проекта, заедно с приложени илюстративни материали се изпращат до координационния център в София в рамките на посочения срок. Регламентът и формулярът за участие са публикувани на сайта www.motopfohe.bg

 До 18 ноември т.г. компанията-организатор Мото-Пфое, приема неограничен брой проекти в двете направления екология и култура. Важно условие е проектът-кандидат да е в процес на реализация към момента на подаване на документите. Проекти, чиито автори са деца и младежи на възраст до 18 години, участват под ръководството на пълнолетни лица.

Общият награден фонд за 2016 г. е в размер на 20 000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди.

Оценката на проектите се извършва от експертно жури с председател д-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птиците и членове – представители на министерствата на околната среда и водите, културата, науката и образованието.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 18 ноември 2016 г. Информация може да се получи на тел. (02) 9842 387 – Деси Еленчова и на contacts@motopfohe.bg.

###

Приложени снимки:  Наградени проекти в Дарителската програма през 2015 г.

 

СН.1 – Проектът „Делфини и хора – съжителство в морето” на Сдружение за дива природа Балкани е опит да се примири конфликта на рибарите с делфините. Акустични репелентни устройства, т.нар. пингъри, отблъскват делфините със звук и по този начин опазват мрежите и улова в тях. Взаимодействието с рибарската общност повишава знанието за делфините, за да се намали негативното отношение към тях – основна предпоставка за опазването на тези защитени видове.

СН.2  – “Етнографски и занаятчийски център Сопотски еснафъ” на Къща музей ”Иван Вазов”, гр. Сопот, възстановява и съхранява стари занаяти, за да привлича нови посетители в етнографския комплекс. Градът с богата възрожденска история и славно минало очаква нови гости, благодарение на осъществяването на този проект.

СН.3 – „Изложба в обем – възприятие чрез допир на животните от Черно море”на Сдружение за опазване „Една природа” представлява пътуваща интерактивна изложба за незрящи, показваща с най-интересните и запомнящи се черноморски обитатели. 3D-макети в естествени размери, аудио система с характерни звуци и текстове на брайловата азбука ще даде възможност на незрящи и зрящи хора от цяла България да се докоснат до част от черноморските обитатели и да научат интересни факти за тях.

***

За Дарителската Програма

През 2016 г. се навършват 20 години от първото издание на Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство в България. Началото е поставено през 1996 г. с международната инициатива „Европейски награди Хенри Форд за опазване на природното и културно наследство”, осъществявана с подкрепата на ЮНЕСКО и Съвета на Европа. До 2004 г. програмата се провежда под патронажа на FordMotorCompany, а от 2005 г. досега продължава съществуването си само в България, изцяло  финансирана и организирана от Мото-Пфое ЕООД.

По повод Дарителската програма Ford Motor Company отличи Филип Пфое – собственик и управител на фирмената група Пфое в Германия и България, с престижната награда„Salute To Dealers” – акт на висока оценка за корпоративната ангажираност на Мото-Пфое с вече 20 години поддържаната в България Дарителска програма за опазването на природното и културно наследство.

назад към всички