Нашето изявление за робство и трафик на хора

 Уважаеми дами и господа, 


Групата МОТО-ПФОЕ като част от глобалната компания Sumitomo Corporation защитава човешките права и се обявява против практиките на робство и трафик на хора. Пълното изявление може да се прочете в приложения файл.