• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Сезон 2017-2018 - Резултати

Проектите през 2018 г:

Журито избра между 32 номинирани проекта от общо 41 постъпили и избра 3-ма победители

Церемония по награждаване:

23 януари 2019 г. – Столична градска художествена галерия, ул. „Гурко” 1

НАГРАДЕНИТЕ ПРОЕКТИ 2018:

1. Национален победител:

Проектът Мито Орозов – българският ‘Хенри Форд’” – Регионален исторически музей Враца

Целта е да се популяризира дейността и наследството на , Мито Орозов, както и яркото му присъствие в културния и обществен живот на Враца и страната. Това е родоначалникът на модерното коларство у нас, собственик на пърата фабрика за файтони, кабриолети и карети, основана през 1885 г., която е доставяла представителни возила за всички държавни институции у нас и богатите предприемачи. Мито Орозов е и единственият българин, получил предложение за съдружие с Ford, което не се е състояло, за съжаление, бихме казали днес. С финансирането от Дарителската програма ще завърши реставрацията на два файтона, проектирани от Орозов, които сега са собственост на музея и ще се използват за ретро разходки, като част от политиката за социализиране на музейната експозиция. Ще се ремонтира и обогати експозицията „Модерни превозни средства”, както и ще се организира изработването на умалени макети от ученици в града. Завършането на наградения проект ще допринесе за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на Врачанския край, което представлява и устойчив принос за развитието на културния туризъм.

Проектът получава голямата награда от 10 000 лв., почетен плакет и диплом на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за 2018 г.

2. Първа поощрителна награда:

„Чухалът (Otus scops) – малко познат приятел” – Национален природонаучен музей – БАН.

Целта на проекта е детайлно изучаване на важните за птиците  местообитания, определяне на миграционните им пътища и места за почивка чрез използване на класически и нови технологии за събиране на данни по отношение на екологията, поведението на тази мигрираща птица и набелязване и прилагане на мерки за опазването им. За целта ще бъдат поставени къщички, които ще бъдат наблюдавани през 3 последователни гнездови сезона – с поставяне на пръстени и GPS маркери. Ще се осъществява и наблюдение на поведението на тази птица, която прави една от най-дългите миграции. НПМ-БАН е страна по проекта „Global Owl Project”, за който всяка страна осигурява сама финансирането си.

Проектът получава парична награда от 5 000 лв., почетен плакет и диплом на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за 2018 г.

3. Втора поощрителна награда:

„Обновяване на лятната туристическа маркировка в Рила” – Университетски аварийно-спасителен отряд. Проектът предвижда обновяване на лятната туристическа маркировка в Рила, което ще допринесе за опазване на околната среда и ограничаване на негативното влияние на човека в планината, изключвайки туристическото присъствие извън утвърдените маршрути. УАСО има изключително богат опит в изграждането на качествена туристическа маркировка. Проектът им показва един възможен път за подобряване на ситуацията в планината, чрез привличане и обучение на доброволци в помощ на служителите в парковете. Чрез изпълнението на този проект ще се създадат по-добри условия за туристите, използващи европейските туристически маршрути Е-3, Е-4 и Е-8 и ще спомогне за популяризиране на българските културни и природни забележителности. Качествената туристическа маркировак  ограничава негативното влияние на човека в планината и спомага за подобряване условията за съществуване на видове, записани в европейски и световни списъци на застрашени видове.

Проектът получава парична награда от 5 000 лв., почетен плакет и диплом на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за 2018 г.

назад напред