• Ford
 • Volvo
 • Jaguar
 • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Домашно и недвижимо имущество

Домашно имущество

 

Тази застраховка осигурява защита на имуществото на физически лица.
Обект на застраховка Домашно имущество са:

Недвижимо имущество:

 • жилищни сгради;
 • вилни сгради;
 • стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.;
 • съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.

Движимо имущество:

 • общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;
 • битови електроуреди;
 • аудиовизуална и електронна техника;
 • стопанско имущество – селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.;
 • произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

 

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия на съд под налягане;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение.

В комбинация с горепосочените покрития се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • гражданска отговорност към трети лица;
 • разходи за алтернативно настаняване;
 • загуби на доход от наем.