• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

Сезон 2016 - Резултати

Проектите през 2016 г:

Журито селектира 23 номинирани проекта от общо 41 постъпили и избра 4-ма победители.

 

НАГРАДЕНИТЕ ПРОЕКТИ 2016:

1. Национален победител:

Проектът „По-голям шанс за белошѝпата ветрушка (Falco naumanni) в България” с автор Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора”

Всеки изчезнал вид отеква като ужасен писък на планетата и разстройва сериозно биологичния баланс, което допълнително нарушава равновесието в природата. Опазването и подпомагането на популациите на редки и защитени видове, или възстановяването на вече изчезнали видове в места, от които са изчезнали, е важен природозащитен подход. Това е и целта на проекта-победител. Да възстанови трайно в страната изчезналата популация на малкото соколче. Голям успех на проекта е, че през 2016 г. в региона на Сакар планина се върнаха 20 птици да гнездят на обиталищата си от 2015 г. Това е надежда за нов шанс на белошѝпатата ветрушка в България.

Проектът получава голямата награда от 10 000 лв., почетен плакет и диплом на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за 2016 г.

 

2. Първа поощрителна награда:

„Метод ТÁРА-ТÁНЦИ”.

Това е графично представяне на българските народни хорá под формата на схеми от стъпки с различни цветове и форми, а целта – съхраняване на фолклорното ни творчество. До момента са създадени 12 схеми, още 14 са в процес на допълване. Те включват всичките 7 фолклорни области в България, тестват се сред най-различни възрастови групи: деца, родители, работещи колективи. Проектът е много обхватен и включва в себе си модулна програма от събития, издаване на литература, визуална карта на България със схемите на народните хорá според разпространението им, устойчиви инсталации на открито в различни градове на страната, изложби в страната и в чужбина.

Проектът получи парична награда от 4 000 лв., почетен плакет и диплом на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за 2016 г.

 

3. Втора поощрителна награда:

„Мониторинг на климата, речната мрежа и рискови процеси в Пирин”. Автор на проекта е доц. Георги Рачев, ръководител на колектив от Катедра Климатология и геоморфология на Геолого-Географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Въпросът за климатичните промени и човешката намеса е все по-актуален. Високите части на някои планини имат пояс, който е утвърден индикатор за глобалните промени. Знаете, колко магнетично, магично и специално място е Пирин – втората по височина планина в страната ни и един от трите национални парка на територията на България, едновременно с това – силно урбанизирана планина. Целта на проекта е да се разширят и модернизират чрез нова апаратура досегашните наблюдения на климата, речните потоци и рисковите процеси в Пирин планина, за да се потвърди със сигурни данни затоплянето на климата в страната ни и в Европа.

Проектът получи парична награда от 5 000 лв., почетен плакет и диплом на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за 2016 г.

 

 

4. Извънредна награда за медия: „Инициатива за премахване на незаконните сметища в България”

За първи път в Дарителската програма има специална поощрителна награда за медия, целенасочено действаща за опазване на природната среда и справянето с един изключително злободневен и важен обществен проблем. Нерегламентираните сметища се разрастват и поставята природата, и нас – хората – в сериозен риск. Преди година репортерите от БНТ2 подеха акция, в която обществената медия показа незаконните сметища из цялата страна, пръснати на най-неочаквани места. Само на територията на София те са над 100, като това в „Овча купел” се простира на 11 декара. В Пловдив са 26. Има много по поречията на реките, в горите и на метри от жилищните блокове. Целта на инициативата е да подтикне кметовете на общини да предприемат действия за тяхното трайно премахване, а журналисти и зрители да намерят отговори на въпроса: КОИ СА ПРИЧИНИТЕ за изхвърляне на отпадъците на нерегламентирани места. БНТ2 информира регулярно Министерство на околната среда и водите за своите разследвания и оторизираните институции взимат мерки.

Проектът получи парична награда от 1 000 лв., почетен плакет и диплом на Дарителската програма на МОТО-ПФОЕ за 2016 г.

назад напред