Младши системен администратор, Ref. MCS-01

Valid until:

София

МОТО-ПФОЕ е част от световното семейство на СУМИТОМО КОРПОРАЦИЯ. От самото си създаване е една от водещите компании в страната и в момента е официалният дилър на Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover. МОТО-ПФОЕ има 18 представителства – собствени търговско-сервизни комплекси и дилъри - в 15 града на страната. В момента екипът ни се разшрява за целта търсим буден и проактивен

Младши системен администратор

Основни отговорности

 • Регулярно участва в мониторинга и контрола на работните станции и периферната техника на служителите и мениджмънта в компанията;
 • Управлява  антивирусни програми, платформи и друг специализиран софтуер с цел поддръжка и оптимизиране на ИТ средата в компанията
 • Участва в дигиталната трансформация и иновативните проекти в компанията като дава предложения и спомага за тяхното реализиране
 • Инсталира и обслужва активите на цялостната ИТ инфраструктура на компанията – изчислителна, комуникационна и периферна системи;
 • Инсталира, обновява и поддъrжа операционни системи и приложни софтуери като Windows 8, 10, 11,  MS Office, ESET Nod 32 и др.
 • Оказва отдалечена помощ по мрежата на потребителите на компанията;
 • Конфигурира и поддръжа web, mail (SMTP, IMAP, POP3) и DNS сървъри;
 • Поддържа в оптимално работно състояние активната и комуникационна техника;
 • Открива, анализира и отстранява възникнали проблеми
 • Предлага и имплементира мерки за превантивно предотвратяване на повтарящи се проблеми;
 • Подпомага служителите при боравенето с ИТ средствата и услуги на компанията;
 • Следи жизненият цикъл и инвентаризира информационните активи

Основни изисквания:

• Висше техническо образование или студенти 3-4 курс;

• Задълбочени познания и опит по инсталация и поддръжка на Desktop OS: Windows  10, 11;
• Работни, базови познания и опит по Windows Server 2012 и свързани MS технологии – DNS, DHCP, Active Directory, Files Share и др.;

• Работни, базови познания и опит при инсталация и поддръжка на Мрежови Технологии – Wired and Wireless, Firewalls, Routers, Switches, AP, VPNs;
• Умения за работа в екип;
• Мотивация, аналитичност и добри комуникативни умения;
• Инновативност, Позитивност, Енергичност и желание за работа и развитие в областта на Информационните Технологии;
• Владеене на английски език;

Предимства :

 • Опит на подобна позиция;
 • Завършено образование в сферата на Компютърните науки и/или Телекомуникациите или наличието на сертификати в сферата на информационните технологии;
 • Умения по мониторинг, управление и контрол на Microsoft Nav и SQL сървъри и свързания с тях Хардуер

Ще имате възможност:

 • Да станете част от екипа на водеща компания в автомобилния бранш и световна корпорация с разнородни бизнеси;
 • Да разгърнете потенциала си в групата от фирми на Мото-Пфое;
 • Да сте в досег с последните технологии в автомобилния бранш;

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете професионална автобиография на HR@motopfohe.bg. Само предварително одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Ще разгледаме всички кандидатури при стриктна конфиденциалност, като предоставената лична информация ще бъде използвана само и единствено за целите на настоящия подбор съгласно ЗЗЛД.