• Ford
  • Volvo
  • Jaguar
  • Land Rover
x
Moto-Pfohe Open menu

News

Charity programe

До 18 ноември се приемат проекти - кандидати

В поредно 18-то издание на Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на България , Мото-Пфое кани проекти в етап на реализация да кандидатстват за финансиране. От 1996 г. насам програмата подпомага и популяризира инициативи за съхранение на природното многообразие и културно-историческата идентичност на страната ни. Основна цел на конкурса е да издири и подкрепи усилията на колективи и частни лица, които се грижат за околната среда и природните ресурси, за културн ата съкровищница и националната памет, както и да насърчи социалната ангажираност в двете важни направления – екология и култура. П рограмата целенасочено п оощрява също детск о и младежк о участие .

Кандидатстването в Дарителската програма е изключително лесно – попълнен кратък формуляр с целево описание на проекта, заедно с приложени илюстративни материали се изпращат до координационен център в София. Р егламентът и формулярът за участие са публикувани на сайта www.motopfohe.bg

До 18 ное мври т.г. компанията-организатор Мото-Пфое, приема неограничен брой проекти в двете направления екология и култура. Важно условие е проектът-кандидат да е в процес на реализация към момента на подаване на документите. П роекти , чиито автори са д е ца и младеж и на възраст до 18 години , участват под ръководството на пълнолетни лица.

Общият награден фонд за 201 5 г. е в размер на 20 000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди.

Експертно жури оценява проектите – п редседател е д-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птиците, а членове са представители на министерствата на околната среда и водите, културата , науката и образованието .

Крайният срок за подаване на документи за участие е 18 ное мври 201 5 г. Информация може да се получи на тел. (02) 9842 2 58 – Пламена Стаменова и на contacts@motopfohe.bg .

###

Приложени снимки: Наградени проекти в Дарителската програма през 2014 г.

СН.1 – Проектът „Да спасим кромлеха в Старо Железаре” на едноименна гражданска фондация бе големият победител през 2014 г. Разработката предвижда реконструкция и експониране на структурите от археологическия обект тип кромлех – тракийска астрономическа обсерватория – при Чолакова могила, с. Старо Железаре, община Хисаря. Дейността включва осъществяване на спасителни довършителни разкопки под ръководството на проф. д-р Диана Гергова от НАИМ-БАН, изграждане на защитно покритие и социализиране на 26-вековния исторически паметник, както и превръщането му в обект на културен туризъм.

СН.2 – „Лагуна в окото на птица – еко дрон” на Българска фондация Биоразнообразие цели да предотврати въздействието на заплахите върху лагуната Атанасовско езеро, за да се гарантира доброто ѝ екологично състояние. Иновативен мониторинг с наблюдение от въздуха чрез т. нар. дрон позволява бързо, евтино и безопасно събиране на данни с минимално човешко присъствие. Така се локализират проблеми и заплахи, събира се специфична екологична информация – например гнезда, струпвания на птици и др.под., които не могат да бъдат наблюдавани при наземния мониторинг.

СН.3 – „На пчелите с любов” на Сдружение „Щипка“ информира населението и дефинира адекватни мерки за дълготрайна защита на пчелите. По този начин проектът допринася както за екологичното равновесие, така и за повишаване качеството на живот на човека – полагане на основи за устойчив начин на живот в хармония с природата.

Back