Контакти

Списък с телефони и e-mail адреси на служители в Дирекция “Лизинг и вземания”.

 

Служител

Компетенция

Телефон

e-mail

Галина Касабова

 • Справки относно задължения на клиенти.
 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.
 • Контрол по суброгациите

029842221

Galina@motopfohe.bg

Даниела Николова

 • Справки относно задължения на клиенти.
 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.
 • Контрол по суброгациите

029842254

d.nikolova@ford.bg

Рени Найденова

 • Справки относно задължения на клиенти.
 • Справки по оставащи задължения по погасителен план.
 • Справки по задължения на Лизингополучатели към сервиза.
 • Освобождаване на автомобили, задържани поради задължения по лизингови вноски или сервиз.

 

029842312

r.naidenova@ford.bg

Надя Мадова

 • Актуализиране на информацияотносно контакти с клиенти.
 • Прозвъняване клиенти за задължения
 • Архив
 • Справки за задължения

 

029842394

N.Gencheva@motopfohe.bg

Галя Йолова

 • Закриване на плащания
 • Въпроси по задължения по договори
 • оформяне на досиета за автомобили 

 

029842333

G.Yolova@motopfohe.bg

 

 

 

 

 

Павлина Абаджиева

 • Закриване на плащания
 • Въпроси по задължения по договори
 • оформяне на досиета за автомобили 

 

029842397

P.Abadjieva@motopfohe.bg

Цветанка Генчева

 • Архив
 • Справки за задължения
 • Плащане на данъци

029842256

C.Gencheva@motopfohe.bg

Бисерка Иванова

 • първоначалната регистрация;
 • издаване на фактури
 • оформяне на досиета за нови автомобили 

 

 

029842360

B.Ivanova@ford.bg

Христина Радойнова

 • първоначалната регистрация;
 • издаване на фактури
 • оформяне на досиета за нови автомобили 

 

029842359

H.Radoinova@motopfohe.bg

Веселина Станоева

 • ЦКР/БНБ
 • Споразумения

Сервиз

029842420

V.Kostova@motopfohe.bg

Мария Савова

 • Актуализиране на информацияотносно контакти с клиенти.
 • Прозвъняване клиенти за задължения
 • Архив
 • Справки за задължения

029842247

m.savova@motopfohe.bg